Mahallemiz

Mahallemiz

Genel Bilgi

Çağlayan Mahallesi, eski Yağmurca Köyünün EZEDİN Mahallesidir. 1989 yılında yapılan bir oylamayla Yağmurca Köyü’nden ayrılarak Çağlayan Köyü adını almıştır. Köye isim verme konusu gündeme geldiğinde EZEDİN adı alınmak istenmiş ancak, EZEDİN adının Rumca olduğu gerekçe gösterilerek bu isim alınamamıştır. Sonunda köyün güney (günii) tarafında bulunan ve Damdüzü Mahallesinden doğup, Aksu Deresine dökülen Akçağlayan (Akçağlan) deresinden esinlenilerek, köye Çağlayan adı verilmiştir.

20 sene civarı köy statüsünde kaldıktan sonra Duroğlu beldesi ile birleşme konusu gündeme gelmiş ve 2009 yılında yapılan halkoylaması sonucunda köyümüz Duroğlu beldesine bağlanarak "Çağlayan Mahallesi" adını almıştır.

Sınırları

Köyümüzün sınırları Doğuda Aksu Deresi, kuzeyde Çangal Deresi, Güney-batıda Himmatun Deresidir.

Mahalleleri

Mahallemiz köyde kullanılan isimleriyle 6 mahalleden oluşmaktadır.

Karakaya Mahallesi: Aksu Deresi kenarında bulunmaktadır. Önce Mollaoğlu sülalesinden Bilal buraya yerleşmiş, sonra çocukları Mustafa, Ahmet ve onların çocuklarının ev yapmaları sonucu mahalle gelişmiştir. 1980’lerden önce mahalle daha yukarıda ve 4 haneden oluşmakta iken zamanla dere kenarına inmiştir. Konuşma dilinde Ezedin denildiğinde Karakaya Mahallesi kastedilmemektedir.

Karakaya Mahallesinin güneyindeki Azap Mahallesi de Omaruları tarafından (Süleyman AYDIN) kurulmuşsa da Çağlayan köyünün sınırlarının dışındadır. Ancak burada yaşayanlar Çağlayan Köyü nüfusuna kayıtlıdır.

Ortaçukur Mahallesi: Karakaya Mahallesi sayılmazsa köyün alt kısmını oluşturur. Rüstem Çalcalı’nın evinden başlayarak Devret’e kadar olan bölümdür. Ustanın Ali’lerin tamamı; Çalcalıoğulları (Çalcalı) nın ve Alabaşoğulları (Karataş) nın büyük kısmı ile Haznedarlı (Kızıltaş) ların ve Çakıroğulları (Çakır) nın bir kısmı oturur.

Aşağı Mahalle: Eski mektep, cami, köy odası ve mezarlığın bulunduğu mahalledir. Köyün merkezi konumundadır. Sofuların (Coşar) ve Çortuların (Bediralioğulları) tamamı, Çalcalıoğulları (Çalcalı) nın, Alabaşoğulları (Karataş) nın ve Haznedarlı (Kızıltaş) ların bir kısmı oturur.

Orta Mahalle: Aşağı Mahalle ile Geriş’in arasında bulunur. Mollaoğulları (Gülbeyaz) nın ve Omaroğulları (Aydın) nın tamamına yakını; Hekimler (Akın) in, Mustafaağagil (Demiral) in ve Tornular (Turan) ın tamamı; Haznedarlı (Kızıltaş) ların ve Çakıroğulları (Çakır) nın bir kısmı oturur.

Geriş Mahallesi: Köyün en üst kısmında bulunur (Tüsmek sayılmazsa). Davutoğulları (Yılmaz) nın ve Sarımusagil (Sarıkaya) in tamamı; Haznedarlı (Kızıltaş) ların bir kısmı oturur. Yazlar hariç sürekli oturan kalmamıştır ancak son yıllarda yeni evler yapılmaya başlanmıştır.

Tüsmek Mahallesi: Köyün en üstünde bulunan bir – iki evden oluşan mahalledir. Çakıroğulları (Çakır) nın bir kısmı oturur.Ezedin.comGoogle


Mesaj TahtasıLinkler