Ezedin

Giresun Merkez Duroğlu Beldesi Çağlayan Mahallesi’nin eski ismidir. Mahalle 1989 yılına kadar Yağmurca Köyü’ne bağlı bir mahalle iken, 1989 yılında yapılan bir oylamayla Yağmurca Köyü’nden ayrılarak Çağlayan Köyü adını almıştır. 1998 yılında Konacık, Demirci ve Homurlu köylerinin birleşerek Duroğlu adıyla belde kurulmuş, beldeye daha sonra Tekke köyü de katılmıştır. Son olarak 2010 yılında yapılan oylamayla Çağlayan Köyü de Duroğlu Beldesinin 5. mahallesi olmuştur.

Sınırları

Köyümüzün sınırları söz konusu olduğunda resmi sınırlar ile doğal sınırları birbirinden ayrı değerlendirmek gerekir. Resmi sınırlardan kasıt, arazilerin tapu kayıtlarında hangi belde veya köye ait göründükleridir. Doğal sınırlar ise mahallemizde oturan kişilerin tarihten beri sahip oldukları arazileri belirtmektedir.

Resmi sınırlar: Tapu kayıtlarına göre resmi sınırımız Çangal Deresi’nin Aksu Deresi’yle buluştuğu Çangalağzı mevkiinden Çangal Deresi boyunca yukarı ilerler. Geriş’ten Killik Camii’ne, oradan da Yağmurca köyüne giden yolun Çangal Deresiyle buluştuğu yere varmadan Kabaarmut Deresi boyunca sınır yukarı çıkar. Tüsmek’ten Kükneli Mahallesi’ne giden alt yola çıkar ve yolu takiben Tüsmek’in üstünden doğru ormana girmeden güneydeki Yukarı Uslusu’nun üst hizasından Akçağlan Deresi’ne gelir. Dereyi karşıya geçmeyip dere boyunca aşağı doğru iner ve Arkantamı mevkiine geldiğinde yatay olarak güneye doğru ilerleyip Himmatun Deresi’ne varır. Himmatun Deresi boyunca aşağı inip tekrar Aksu Deresine ulaşır.

Her ne kadar günümüzde yerinde yeller esse de, Tekke Değirmeni’nin arazisinin tapusu mahallemize aittir.

Doğal sınırlar: Kesin olmamakla birlikte yine Çangalağzı mevkiinden başlayıp yukarı doğru dere boyunca çıkar. Kabaarmut Deresini geçtikten sonra değirmenin üst tarafında Çangal Deresi ikiye ayrılır. Sağdan asıl Çangal Deresi, soldan ise Böcüklü Dere olarak devam eder. Burada hangi dereyi takip edeceğimiz ihtilaflı olmakla birlikte, sağdan asıl dereyi takip ederek alt yola ulaşırız. Resmi sınırlardan devam ederek Damdüzü Mahallesinin evlerinin başladığı hizanın altından Akçağlan Deresi’ne gelir. Dereye gelindiğinde resmi sınırdan ayrılıp karşıya geçer ve Alibaşoğullarının arazisini takiben Dağtarla’nın tepesine çıkar ve Elmadibi mevkiini içine alarak Himmatun Deresi’ne varır. Himmatun Deresi boyunca aşağı inip tekrar Aksu Deresi’ne ulaşır.
Doğal sınırlar incelenirken Hanyanı (Hanyan, Hayan) mevkii ayrıca ele alınmalıdır. Daha önceki yıllarda Mahallemizin merkezi konumunda olan ufak kasaba iki bölümden oluşur. Yeni yapılan köprüden güney/üst tarafı Tokalak, kuzey/alt Karabacûn (Karabacakoğlu) diye adlandırılır. Her iki mahallenin de kendi sakinleri olmakla birlikte, Tokalak Ezedinlilerin, Karabacûn ise Yağmurcalıların merkezi konumundadır.
Ezcümle, Tokalak mevkiini de mahallemizin bir parçası saymaktayız.

Mahalleleri

Bu konuda da resmi ve geleneksel ayrımı yapılması gerekmektedir. Resmi isimlendirme ve bölümlendirme her an değişebileceği için çok fazla bilinmesi veya akılda tutulmasına gerek yoktur. Geleneksel mahalleler şöyledir:

Karakaya Mahallesi: Aksu Deresi kenarında bulunmaktadır. Önce Mollaoğlu sülalesinden Bilal buraya yerleşmiş, sonra çocukları Mustafa, Ahmet ve onların çocuklarının ev yapmaları sonucu mahalle gelişmiştir. 1980’lerden önce mahalle daha yukarıda ve 4 haneden oluşmakta iken zamanla dere kenarına inmiştir. Konuşma dilinde Ezedin denildiğinde Karakaya Mahallesi kastedilmemektedir.

Karakaya Mahallesinin güneyindeki Azap denilen mevki mahalle olarak adlandırılmaz. İlk olarak Süleyman AYDIN’ın yerleşip şenlendirdiği, günümüzde çocukları ve torunlarının yaşadığı bu mevki “Azap Geçesi” olarak isimlendirilir.

Ortaçukur Mahallesi: Karakaya Mahallesi sayılmazsa köyün alt kısmını oluşturur. Rüstem Çalcalı’nın evinden başlayarak Devret’e kadar olan bölümdür. Ustanın Ali’lerin tamamı; Çalcalıoğulları (Çalcalı) nın ve Alibaşoğulları (Karataş) nın büyük kısmı ile Haznedarlı (Kızıltaş) ların ve Çakıroğulları (Çakır) nın bir kısmı oturur.

Aşağı Mahalle: Eski mektep, cami, köy odası ve mezarlığın bulunduğu mahalledir. Köyün merkezi konumundadır. Sofuların (Coşar) ve Çortuların (Bediralioğulları) tamamı, Çalcalıoğulları (Çalcalı) nın, Alabaşoğulları (Karataş) nın ve Haznedarlı (Kızıltaş) ların bir kısmı oturur.

Orta Mahalle: Aşağı Mahalle ile Geriş’in arasında bulunur. Mollaoğulları (Gülbeyaz) nın ve Omaroğulları (Aydın) nın tamamına yakını; Hekimler (Akın) in, Mustafaağagil (Demiral) in ve Tornular (Turan) ın tamamı; Haznedarlı (Kızıltaş) ların ve Çakıroğulları (Çakır) nın bir kısmı oturur.

Geriş Mahallesi: Köyün en üst kısmında bulunur (Tüsmek sayılmazsa). Davutoğulları (Yılmaz) nın ve Sarımusagil (Sarıkaya) in tamamı; Haznedarlı (Kızıltaş) ların bir kısmı oturur. Yazlar hariç sürekli oturan kalmamıştır ancak son yıllarda yeni evler yapılmaya başlanmıştır.

Tüsmek Mahallesi: Köyün en üstünde bulunan bir – iki evden oluşan mahalledir. Çakıroğulları (Çakır) nın bir kısmı oturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir