Pancar Çorbası Nasıl Yapılır?

Pancar Çorbası Nasıl Yapılır?

Ömral Coşar'dan...

[Kültür] [2010.11.24]

Pancarı ilk önce iyi gine seçecen ki, sülük bit garışmasın. Büyük bi lengere suyu goyup haçcak gine yu, gara suyu çıksın... Galaylı tenceriyi yarı beline gadar suyla doldur, güzünenin üstüne goy, fokur fokur gaynat... Bi yandan da fokurdiyan suya, pancarı, üç goşam yarmii, 2 böyük baş suğanı, orta böyüklükte acı büberi ilave et. 10 - 15 dakka tıkırdadı mı, fırın ununu çal. Accuk accuk çal, fakıracak atma yoksa tıkıl tıkıl olur, soona garışmam. Gözüün gararıyla duzunu goy. İç yağı, anam mis gibi tere yağıyla gavur, gayniyan çorbanı soona yemeye get.
Ezedin.comGoogle


Mesaj TahtasıLinkler